Scoot Langley, Yutaka Koike i Stvg. 1-2 okt. 2010

Innvitasjon
Rapport
Intervju med Yutaka Koike

Yutaka Koike

Yutaka Koike

Yutaka Koike instruerer

Scott Langley

Scott Langley

Scott Langley instruerer

Fra treningen

Roger nr.2 fra venstre

Knut og Ariel

Roger og Magne Roger

Ariel, Knut bak

Knut in action

Magne Roger og Roger

Yutaka Koike instruerer

Yutaka Koike instruerer

Yutaka Koike instruerer

Magne Roger, Roger helt bak

Knut, Magne Roger og Roger

Ariel til venstre

Fra treningen

Fra treningen

Fra treningen

Roger og Magne Roger

Roger og Magne Roger

Scott L. instruerer Magne Roger

Scott L., Magne Roger, Roger

Roger til venstre

Roger og Magne Roger

Massasje trening...

Trening slutt...

Gruppebilde