Nasjonal Regionsamling, Oslo 02-03 Sept., 2017.

Invitasjon

RapportInstruktørene, Cato Bruarøy, Bettina Alstadsæter, Arild Lund, Ronny Olsen

Dag 1

Rosa til venstre

Rosa og May Kristin

May Kristin, Bettina

May Kristin midt i bildet

May Kristin, Bettina

Rosa

Bettina, Rosa

May Kristin, Rosa

May Kristin, Rosa midt i bildet

Ute å spiste med Os KK

Dag 2

May Kristin, Rosa

May Kristin, Rosa

Rosa, May Kristin

Rosa, May Kristin

May Kristin

Rosa

May Kristin

Rosa, skadet.. i fingen

Cato instruerer

Rosa

May Kristin

May Kristin

Rosa

Rosa øvelseskjører fra Drammen og helt hjem