Kick-off Oslo 12-14. jan., 2018

Invitasjon....

Rapport....


Kick-Off 12-14 jan

Fredag på byen

På vei inn til Kick-Off trening

Oppvarming

Gruppebilde

Gruppebilde

Gruppebilde

Hanna, Mira, Selma i midten

Silje, Maria

Oppvarming, Mira, Hanna, Selma

Oppvarming, Thomas, Mira, Hanna, Selma

Silje, Maria, Malin

Foredrag om doping

Silje, May Kristin, Malin

Kumite, yngste gruppen

Hanna og Selma

Maria

Kata treningen

Info om konkurranse regler

Sebastian, Maria

Mira

Mira

Thomas

Kata gruppen

Kata gruppen

Ute og spiser på Jensen lørdag

Ute og spiser på Jensen lørdag

Søndag, Silje, Malin, bak May Kristin

Søndag, Silje, Malin, bak May Kristin

Styrketrening

Mira, Hanna, Selma

Thomas

Mira, Hanna, Selma

Thomas

Maj Kristin, Malin

Thomas

Hanna

Foredrag, Base trening

Silje, Maj Kristin, Malin

Silje, Malin, Maj Kristin

Malin, Maj Kristin

Hanna, Selma

Mira, Thomas

Mira

Thomas, Mira til venstre

Thomas

Kumite, Yngstre gruppen

Maj Kristin, Malin

Gjengen fra Sentrum KK