Velkommen til NKFN/SKKs billedside.
Bildene på nettsiden tilhører NKFN/SKK og skal ikke kopieres uten tillattelse fra oss.
 
Du kan selv være med på å lage denne billed-/filmsiden interessann.
Har noen gamle bilder fra turer og trening, så setter vi pris på å få kopier av disse.
Siden inneholder også filmer av alle kataene, kumite, oppvisninger m.m.
Finner dere gode innslag av filmer på nettet så send dette til alf-fag@online.no
Feil på vår filmside? Vennligst gi beskjed snarest mulig slik at vi kan rette opp feilen.
 
NB! Nett- og billedsiden til NKFN / SKK
Personer som melder seg på turer og konkurranser med NKFN / SKK godtar dermed
at bilder fra denne turen / konkurransen kan bli brukt på vår nettside. Bilder som blir
lagt ut er aktivitets-, gruppe- (min. 2 personer) og sosiale bilder med evnt. bare fornavn.
Det vil ikke bli lagt ut portrettbilder av enkeltpersoner med mindre dette er godkjent av
vedkommende eller foresatte. Det blir tatt hensyn til Åndsverkloven og personens beste.
Ser noen uønskede bilder på våre nettsider, gi beskjed snarest mulig via mail.
www.datatilsynet.no